19 cze 2012

A według Ciebie ile powinien zarabiać kierownik?


Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników portalu wynagrodzenia.pl, większość respondentów jest zdania, że kierownik powinien zarabiać więcej od członków podlegającego mu zespołu. 


Ze względu na to, że stanowiska kierownicze wymagają większego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania edukacyjnego, a pełnienie roli przełożonego wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi obowiązkami, zadaniowym czasem pracy, oraz ogromną odpowiedzialnością za wyniki pracy własnej i całego zespołu, pracownicy wyrażają akceptację wobec dysproporcji między ich zarobkami a gażą kierowników.

Respondenci - na pytanie, ile ich zdaniem powinien zarabiać kierownik w stosunku do swoich podwładnych - udzielili następujących odpowiedzi:
  • 41% ankietowanych odpowiedziało, że pensja menedżera powinna wynosić 150% zarobków jego podopiecznych. 
  • Co piąty pytany uznał, że lider powinien zarabiać dwa razy więcej.
  • 13% respondentów było zdania, że kierownik powinien otrzymywać pensję o 300% większą niż jego pracownicy.

A jaką pensję w rzeczywistości otrzymują osoby piastujące to stanowisko? 
Z danych firmy Sedlak & Sedlak wynika, że mediana całkowitego wynagrodzenia kierowników wyniosła w 2011 r. 5,5 tys. PLN

Na wysokość pensji szefa wpływa m.in. liczba podwładnych. A zatem:
  • Osoby zarządzające zespołami powyżej 10 osób zarabiają przeciętnie 6 tys. PLN
  • Mediana wynagrodzenia wśród kierowników działów, których liczebność nie przekracza 10 osób wynosi 5,3 tys. PLN.Źródło: inf. pras. wynagrodzenia.pl


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz