18 cze 2012

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w maju 2012?

Według najnowszych danych MPiPS dotyczących maja 2012: szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia br.) wyniosła 12,6% i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 0,3pkt  procentowego.  

 

Liczba bezrobotnych w końcu maja 2012 wyniosła 2015tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia 2012 spadła o 57,6tys. osób (o 2,8%). Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 80,9tys. osób (o 4%).


SPADEK vs WZROST STOPY BEZROBOCIA
Jak wynika ze sprawozdań MPiPS spadek stopy bezrobocia (oscylujący w granicach  0,1 do 0,7pkt procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy bo, o całe 0,7pkt zaobserwowano w województwie warmińsko-mazurskim (które jest jednym z najbardziej obciążonych bezrobociem województw w Polsce). 
Najsłabszy spadek o 0,1 pkt odnotowano w województwie mazowieckim.

NAJNIŻSZA VS NAJWYŻSZA STOPA BEZROBOCIA
Najniżej, bo na poziomie 9,3% kształtowało się w maju br. roku bezrobocie w województwie wielkopolskim. Wspominane wcześniej województwo warmińsko-mazurskie, pomimo tak znacznego spadku, znajduje się wciąż na najwyższym poziomie: 19,7% (warto zauważyć, że po raz pierwszy w bieżącym roku wskaźnik natężenia bezrobocia spadł tam poniżej poziomu 20 proc).PODSUMOWANIE:
W maju br bezrobocie spadło we wszystkich województwach oto lista województw, w których odnotowano największy jego spadek: 
  • warmińsko-mazurskie – o 4,3% (o 4,7 tys. osób)
  • zachodniopomorskie – o 4% (o 4,5 tys. osób) 
  • lubuskie – o 3,5% (o 2,1 tys. osób) 
  • lubelskie – o 3,3% (o 4,3 tys. osób).
Źródło: MPiPS

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz