Prawa autorskie

"Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia" (Dz.U. nr 24 poz. 83).
 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Małgorzatę Marzec. Ko­pio­wanie treści bloga HRwpraktyce w ce­lach ko­mer­cyj­nych lub nie­pry­wat­nych i roz­po­wszech­nianie ich ja­ką­kol­wiek me­todą po­li­gra­ficzną lub elek­tro­niczną jest zabronione.

Wszystkie teksty znajdujące się na blogu są moją własnością (o ile nie zo­stały ozna­czone w inny sposób) i podlegają prawom autorskim.

Uwaga:
  1. Jeśli po­do­bają Ci się pu­bli­ko­wane tu ar­ty­kuły, mo­żesz umie­ścić do nich od­no­śniki na swojej stronie, profilu lub blogu.
  2. Jeśli uważasz moje teksty za wartościowe i chcesz otrzymać któryś z nich bezpłatnie, proszę o kontakt - na pewno dojdziemy do porozumienia. 
  3. Jeśli interesuje Cię otrzymanie unikatowego tekstu z dziedziny, w której się specjalizuję i poruszam na blogu, również proszę o przesłanie do mnie propozycji zakupu tekstu. 

Wszelkie informacje kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz