15 sty 2013

Już niedługo kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Jeszcze w I połowie 2013 roku czeka nas przygotowana już przez MPiPS kolejna nowelizacja Kodeksu pracy. Najprawdopodobniej doczekamy się kolejnej liberalizacji dotychczas obowiązujących przepisów. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada m.in. wydłużenie okresu rozliczeniowego i doprecyzowania pojęcia i sposobu rozliczania ruchomego czasu pracy... Przygotowywana przez MSiPS nowelizacja KP jest przedmiotem wielu ożywionych dyskusji - i, jak każda nowość, ma już swoich zwolenników, jak i oponentów. Co właściwie nie powinno nikogo przesadnie dziwić. Godnym za to uwagi jest fakt, że Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wystosowała do ministra pracy oficjalną notę z propozycjami kolejnych liberalizacji aktualnie obowiązujących regulacji... Jak do w/w propozycji odniesie się ministerstwo pracy, zobaczymy.


PLUSY
 • Większa swoboda w organizowaniu czasu pracy a co za tym idzie, większa elastyczność w prowadzeniu działalności (biznesu) a także wzrost efektywności w zarządzaniu personelem w dobie niestabilnych warunków rynkowych;
 • Ograniczenie skali masowych zwolnień pracowników w przejściowej sytuacji gwałtownego spadku popytu na produkty czy usługi firmy (ergo:  możliwość utrzymania właściwego/ pożądanego poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku - szczególnie w sektorach wyraźnie dotkniętych spowolnieniem gospodarczym).
Nie wszyscy pracodawcy jednak wyrażają zadowolenie z faktu wdrożenia w niedalekiej wszak już przyszłości kolejnych zmian w Kodeksie pracy. Wg pewnej grupy pracodawców propozycje zawarte w projekcie nowelizacji nie są odpowiedzią na wszystkie "gorące" potrzeby rynku pracy i co gorsza pojawiają się poniewczasie. 


JAKIE ZATEM POSTULATY POJAWIŁY SIĘ W LIŚCIE LEWIATANA DO MINISTRA PRACY?
 1. Umożliwienie pracodawcy zmniejszenia pracownikom wymiaru etatu (np. z pełnego na częściowy: 1/2, 1/3) bez konieczności dokonywania indywidualnych wypowiedzeń warunków pracy i płacy (jak to ma miejsce w chwili obecnej), lecz w oparciu o konstrukcję przewidzianą w art. 91 KP, przyjęcie tego rozwiązania jako nowego systemu organizacji pracy (dzielenie się pracą). 
 2. Poszerzenie katalogu prac dopuszczonych w niedziele i święta, ze względu na potrzeby biznesowe (np. świadczenie usług transgranicznych, dla korporacji międzynarodowych, świadczenie usług na rzecz podmiotów użyteczności publicznej, prowadzenie działalności sportowej, etc.) - art. 15110 KP.
 3. Uelastycznienie zasad rekompensowania pracy w dzień wolny - art. 1513 KP (zwiększenie swobody wyboru przez pracodawcę rekompensowania nadgodzin pracownikom: odbiór dnia wolnego w naturze, czy też wypłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych).
 4. Zmiana trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy przez dopuszczenie regulaminu pracy, albo obwieszczenia oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia na poziomie 25% wynagrodzenia należnego, jak za przestój - art. 139 KP.
 5. Obniżenie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych ze 100% do 50% oraz z 50% do 25% wynagrodzenia - art. 1511 KP. (Wg Lewiatana dodatki za nadgodziny są ustanowione na zbyt wysokim poziomie, wskutek czego pracodawcy są mniej konkurencyjni wobec firm zagranicznych, w szczególności MiSP). 
 6. Ustalenie oddawania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych w stosunku 1:1 - art., 1512 KP. 

CIEKAWOSTKA DOTYCZĄCA W/W PKT. 5 (DOT. OBNIŻENIA STAWEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH):
W wielu krajach pracę w godzinach nadliczbowych rekompensuje się niższymi stawkami wynagrodzeń w porównaniu do naszych regulacji prawnych:
 • Niemcy - 25% dni powszednie i 50% niedziele i święta; 
 • Francja - 25% pierwsza godzina i 50% każda następna; 
 • Włochy - 10% minimalna stawka, średnio 30%.

W/w  propozycje nowelizacji miałyby zastosowanie do wszystkich pracodawców, bez względu na ich wielkość i kondycję ekonomiczną. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by np. w firmach o stabilnej, dobrej sytuacji ekonomicznej wprowadzić korzystniejsze rozwiązania niż te, które przewiduje Kodeks pracy.

Warto też nadmienić, że nowe rozwiązania mają sprzyjać ustanawianiu regulacji wewnątrzzakładowych (włącznie z zawieraniem układów zbiorowych pracy, o co zabiegają związki zawodowe).


6 sty 2013

Dodatkowy dzień wolny a Trzech Króli i inne święta w 2013 roku

Fot.: vilnius.It

Pewnie wielu z Was zastanawia się czy za święto Trzech Króli przypadające w tym roku niedzielę przysługuje dodatkowy dzień wolny? Niżej postaram się rozwiać Wasze wątpliwości dotyczące tego tematu.


Kto śledził zmiany w przepisach i orientował się w temacie, z pewnością pamięta, że w ostatnim kwartale 2012 roku wrzało aż od rozmów i polemik wywołanych opublikowaniem w dniu 08.10.2012 wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku ustaw. 

Otóż, Trybunał definitywnie uznał za niezgodny z Konstytucją przepis odbierający zatrudnionym prawo do dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy. Ale tylko wówczas, gdy święto przypadnie w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy - najczęściej jest to sobota, która dla większości pracowników jest dniem wolnym od pracy.

Niżej uchylony art. 130 §21 Kodeksu Pracy w pełnym brzmieniu:   
Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.  

No dobrze... Czyli w jakich konkretnie sytuacjach ten dzień wolny rzeczywiście przysługuje? 

Czy w zamian za dzisiejsze (czyli przypadające w niedzielę 6 stycznia) święto Trzech Króli możemy odebrać dodatkowy dzień wolny czy nie?  

Cóż, sięgnijmy do historii:  
 1. Do 31.12.2010 pracownik miał prawo do dodatkowego dnia wolnego w przypadku gdy święto wypadało w dzień wolny inny niż niedziela. czyli każde święto, o ile nie wypadało w niedzielę, obniżało wymiar czasu pracy o 8 godzin. 
 2. Od 01.01.2011 w Kodeksie Pracy zaczął obowiązywać przepis zmieniający w/w zasady, który pozbawił znaczną grupę pracowników dodatkowego dnia wolnego. (w tym samym czasie ustanowiono Święto Trzech Króli wypadające 6 stycznia dniem ustawowo wolnym od pracy - trochę to pocieszające, ale czy rekompensujące utracone prawa? Pozostawiam to Waszemu indywidualnemu osądowi).
 3. W/w zmiany skłoniły Związek Zawodowy "Solidarność" do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego wnioskiem o zbadanie czy dodany do Kodeksu pracy sporny art. 130 § 21 jest zgodny z Konstytucją.
 4. 02.10.2012 Trybunał uznał, że kwestionowany przez ZZS przepis narusza konstytucyjną zasadę równości oraz prawo pracowników do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i uznał go za niezgodny z ustawą zasadniczą. W skutek czego art. 130 § 21KP utracił w dniu 08.10. 2012 tj. w dniu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw swoją dotychczasową moc. 
 5. Ostatecznie zmiany, które nastąpiły po wyroku przywracają więc stan prawny, który obowiązywał przed 1 stycznia 2011 roku.
Jak to się ma do postawionego wcześniej pytania?
Otóż, za Święto Trzech Króli, przypadające w tym roku w niedzielę, nie przysługuje pracownikom zatem dodatkowy dzień wolny.  

UWAGA: 
Warto wiedzieć i zapamiętać sobie, że w całym 2013 roku żaden dzień ustawowo wolny od pracy nie wypada w sobotę…

Korzystając z okazji niżej przedstawiam Wam zestawienie dni ustawowo wolnych od pracy oraz wymiar czasu pracy w 2013

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY W 2013
Data
Nazwa święta / wydarzenia
01.01.2013 (wtorek)
Nowy Rok,
Świętej Bożej Rodzicielki
06.01.2013 (niedziela)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
31.03.2013 (niedziela)
Wielkanoc
01.04.2013 (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
01.05.2013 (środa)
Święto Pracy
03.05.2013 (piątek)
Święto Konstytucji 3 Maja
19.05.2013 (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
(30.05.2013 (czwartek)
Boże Ciało
15.08.2013 (czwartek)
Święto Wojska Polskiego,
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
01.11.2013 (piątek)
Wszystkich Świętych
11.11.2013 (poniedziałek)
Święto Niepodległości
25.12.2013 (środa)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26.12.2013 (czwartek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)

WYMIAR CZASU PRACY W 2013
Miesiąc
Liczba
Liczba
Liczba
godzin pracy
dni pracy
dni wolnych
Styczeń
176
22
9
Luty
160
20
8
Marzec
168
21
10
Kwiecień
168
21
9
Maj
160
20
11
Czerwiec
160
20
10
Lipiec
184
23
8
Sierpień
168
21
10
Wrzesień
168
21
9
Październik
184
23
8
Listopad
152
19
11
Grudzień
160
20
11

Zgodnie z art. 129 § 1 KP czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika. Zgodnie zaś z art. 130 § 1KP w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy: przemnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4); dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8; odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela lub sobota.

UWAGA: 
W tym roku czeka nas aż 7 długich weekendów, które można wydłużyć, pojedynczymi dniami urlopu wypoczynkowego.  Zajrzyjcie, więc do kalendarza, planujcie z głową i cieszcie się wolnymi dniami.