O mnie

Duże zdolności organizacyjne oraz doskonałe kwalifikacje zawdzięczam 8-letniemu doświadczeniu w szeroko rozumianym HR oraz zarządzaniu projektami:
  1. Ugruntowane doświadczenie w twardym i miękkim HR (rekrutacje, kadry, płace, szkolenia, systemy motywacyjne, oceny pracownicze, planowanie i nadzór nad właściwą realizacją polityki personalnej, opracowywanie procedur i regulaminów wewnętrznych, przygotowywanie raportów personalnych i kadrowo-płacowych);
  2. Ugruntowane doświadczenie w budowaniu długofalowych relacji biznesowych z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi;
  3. Coaching z zakresu rekrutacji i oceny pracowników, misji firmy, struktury organizacji, obsługi programów kadrowo-płacowych, pracy z listą płac, obsługi pracowników, autoprezentacji, kreatywności, negocjacji, pracy w grupie;
  4. Consulting z zakresu autoprezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych, redagowania CV i listów motywacyjnych, metod poszukiwania pracy, kreowania wizerunku, etc.;
  5. Doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami unijnymi;
  6. Doświadczenie w planowaniu i realizacji strategii marketingowych i PR;
  7. Doświadczenie w planowaniu i realizacji działań z zakresu Employer Brandingu.
Jako ciekawostkę biograficzną dodam, iż w okresie 2000 – 2002 pracowałam w Zakładzie Karnym w Poznaniu jako Wychowawca Penitencjarny, co niewątpliwie wzmocniło mój charakter i pozwoliło wypracować w sobie umiejętność zachowania zimnej krwi, racjonalnego myślenia i działania w ekstremalnych sytuacjach.

A w wolnym czasie piszę eseje, nowele i może kiedyś wydam swoje powieści...

Od 05.2010 do 10.2012 : Manager międzynarodowego projektu TestCV.com  


Więcej informacji znajdziecie na moich profilach: GoldenLine i Linkedin 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz