11 lis 2012

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w październiku 2012?

Według najnowszych danych MPiPS dotyczących października 2012: szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5% i w porównaniu z wrześniem 2012 (12,4% po aktualizacji GUS) wzrosła o 0,1%.


Liczba bezrobotnych w końcu października 2012 r. wyniosła 1 995,9 tys. osób - czyli wyraźnie widać wzrost o 16,9 tys. osób (tj. o 0,9%) w porównaniu z końcem września 2012 (prace sezonowe dobiegły końca, kończy się większość kontraktów czasowych i innych form aktywizacji zawodowej bezrobotnym jak np. prace interwencyjne, a a zatem do końca roku możemy spodziewać się znacznego wzrostu stopy bezrobocia w kraju - w analogicznym miesiącu ubiegłego roku także obserwowano przyrost liczby bezrobotnych).

SPADEK vs WZROST STOPY BEZROBOCIA
Wzrost stopy bezrobocia w październiku br. (w granicach od 0,1 do 0,3%) odnotowano w 12 województwach. Niestety województwo warmińsko-mazurskie wciąż w czołówce - natężenie bezrobocia wzrosło tam o 0,3%.

Jak wynika ze sprawozdań MPiPS aż w 14 województwach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych. Najsilniejszy wzrost wskaźnika bezrobocia wystąpił w 4 następujących województwach:
  • warmińsko-mazurskie - o 2% (o 2 tys. osób)
  • zachdniopomorskie - o 1,7% (o 1,8 tys. osób)
  • pomorskie - o 1,3% (o 1,4 tys. osób)
  • podkarpackie - o 1,2% (o 1,7 tys. osób)

Najniższa stopa bezrobocia (bo na poziomie 9,2%) wystąpiła w województwie wielkopolskim (które utrzymuje swoją pozycję lidera), najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim (19,8%).

Warte uwagi jest, że w województwach lubuskim i świętokrzyskim odnotowano spadek wskaźnika bezrobocia (odpowiednio o 0,2 i 0,1%).  Województwo lubelskie i łódzkie - bez zmian w porównaniu z wrześniem 2012. 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW DO URZĘDÓW PRACY
2012
2011
PAŹDZIERNIK 2012 – 67,2 tys.

W porównaniu do września 2012 spadek o 15,8 tys. czyli o 19%
PAŹDZIERNIK 2011 - 54,5 tys.

W porównaniu do września 2011 spadek o 14,5tys. czyli o 21%

PODSUMOWANIE:
Wzrost liczby bezrobotnych w październiku br. w spowodowany był:
  • rejestracją osób po zakończeniu umów na czas określony;
  • rejestracją osób po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie) oraz zakończeniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
  • spadkiem liczby ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy, a tym samym zmniejszoną liczbą podjęć pracy.

 Źródło: MPiPS

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz