25 lut 2015

Nowe formularze skierowań na badania lekarskie


Od 1 kwietnia 2015 pracodawcy, aby wysłać pracownika na badania profilaktycznie lub badania wstępne (dla osób przyjmowanych właśnie do pracy), będą musieli skorzystać z nowego formularza skierowania na w/w badania.


UWAGA:

Minister zdrowia rozesłał właśnie do konsultacji społecznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Nowela zawiera nowy druk skierowania na badania lekarskie. W tym formularzu wymienionych jest kilkadziesiąt pozycji, w których pracodawca ma zaznaczyć zagrożenia dla życia i zdrowia, na jakie narażony jest zatrudniony w miejscu pracy.

Od 1 kwietnia 2015 więc szykują się zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Zmiany warunkowane są zmianą art. 229 Kodeksu pracy obowiązującą od 1 kwietnia 2015 .