8 sie 2012

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w lipcu 2012?

Według najnowszych danych MPiPS dotyczących lipca 2012: szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła 12,3% - jest to wyraźny spadek. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2012 w porównaniu z czerwcem 2012 spadła od 16,5 tys. osób czyli 0,8%.

Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2012 r. wyniosła 1 947,9 tys. osób. Zanotowano zatem spadek o 16,5 tys. osób (tj. o 0,8%) w porównaniu do końca czerwca 2012 r. Spadek odnotowany w lipcu 2012 roku był nieco słabszy niż odnotowany w tym samym czasie w poprzednim roku, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 20,1 tys. osób (o 1,1%). Niestety w dalszym ciągu widzimy utrwalające się spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych, zarówno w stosunku do poprzednich miesięcy br., jak i analogicznych miesięcy ub. roku.

SPADEK vs WZROST STOPY BEZROBOCIA
Jak wynika ze sprawozdań MPiPS względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 13-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie: 
  • zachodniopomorskim (o 1,9%, tj. 2,0 tys. osób)
  • pomorskim (o 1,5%, tj. o 1,6 tys. osób)
  • lubuskim (o 1,4%, tj. o 0,8 tys. osób).
W pozostałych trzech województwach (małopolskim, podkarpackim i podlaskim) miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych o 0,3 % (w małopolskie i podlaskie) oraz o 0,6% (w podkarpackie). 

Spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2012 w porównaniu do czerwca 2012 odnotowano wśród mężczyzn (o 28,1 tys. ), natomiast liczba bezrobotnych kobiet wzrosła (o 11,6 tys.) - podobnie jak w latach poprzednich (2011 i 2010). Jest to oczywiście ściśle powiązane z faktem, iż to głównie mężczyźni podejmują prace sezonowe w budownictwie i rolnictwie.

NAJNIŻSZA VS NAJWYŻSZA STOPA BEZROBOCIA
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu 2012 r. 12,3%. W porównaniu do czerwca spadła o 0,1 punktu procentowego.

Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,1 punktu procentowego) odnotowano w 11-tu województwach - najsilniejszy (bo aż o 0,3 punktu) w województwie zachodniopomorskim. 

Wzrost stopy bezrobocia (o 0,1 punktu) miał miejsce jedynie w województwie podkarpackim.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1%) wystąpiła w województwie wielkopolskim (które od wielu miesięcy znajduje się w czołówce zatrudniających), najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,1%).

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW DO URZĘDÓW PRACY
2012
2011
LIPIEC 2012 – 64,3 tys.

W porównaniu do czerwca 2012 spadek o 3 tys. czyli o 4,4%
LIPIEC 2011 - 63,1 tys.

W porównaniu do czerwca 2011 spadek o 5,2 tys. czyli o 7,6%

PODSUMOWANIE:
Wskaźnik bezrobocia w końcu lipca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem.

 Źródło: MPiPS

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz