13 lip 2012

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2012?

Według najnowszych danych MPiPS dotyczących czerwca 2012: szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła 12,4% i w porównaniu do maja br. spadła o 0,2 pkt  procentowego. Niestety wskaźnik bezrobocia w końcu czerwca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem.

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2012 wyniosła 1968,1 tys. osób i w porównaniu do końca maja 2012 o  45,8 tys. osób (o 2,3 proc.). Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 79,3 tys. (o 4 proc.). Co jasno wskazuje na to, że już od 3 miesięcy obserwujemy słabszy spadek liczby bezrobotnych niż przed rokiem. Pomimo inwestycji dotyczących organizowania Euro 2012, które miały przynieść wzrost zatrudnienia.

SPADEK vs WZROST STOPY BEZROBOCIA
Jak wynika ze sprawozdań MPiPS spadek stopy bezrobocia (oscylujący w granicach 0,6 do 0,2pkt procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy - bo o całe 0,6pkt – zaobserwowano w województwie zachodniopomorskim a najsłabszy (o 0,2pkt) w aż 7 województwach: 
  • lubuskim
  • łódzkim
  • małopolskim
  • mazowieckim
  • podkarpackim
  • podlaskim
  • wielkopolskim. 
W ubiegłym miesiącu tylko 1 województwo znajdowało się na najsłabszej pozycji (mazowieckie ze wskaźnikiem 0,1pkt procentowego).

NAJNIŻSZA VS NAJWYŻSZA STOPA BEZROBOCIA
Najniżej, bo na poziomie 9,1%, kształtowało się w czerwcu br. roku bezrobocie w województwie wielkopolskim (kolejny miesiąc z rzędu). Województwo warmińsko-mazurskie, pomimo tak znacznego spadku bezrobocia w maju, posiada wciąż bezrobocie na najwyższym poziomie: 19,2% (warto jednak zauważyć, że po raz drugi w bieżącym roku wskaźnik natężenia bezrobocia spadł tam poniżej poziomu 20%).

Z danych przekazanych przez urzędy pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Przyczyny wyrejestrowań były zróżnicowane; głównie bezrobotni wyrejestrowywali się z powodu: podjęcia prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców leśnych, etc), oraz z powodu niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW DO URZĘDÓW PRACY
2012
2011
CZERWIEC 2012 – 66,6 tys.

W porównaniu do maja 2012 spadek o 7,7 tys. czyli o 10,4%
CZERWIEC 2011 - 68,3 tys.

W porównaniu do maja 2011 spadek o 8,0 tys. czyli o 10,5%

PODSUMOWANIE:
W czerwcu br bezrobocie spadło we wszystkich województwach oto lista województw, w których odnotowano największy jego spadek: 
  • zachodniopomorskie - o 4,3% (o 4,7 tys. osób)
  • warmińsko-mazurskie - o 3,0% (o 3,2 tys. osób)
  • lubelskie - o 2,9% (o 3,5 tys. osób).
 Źródło: MPiPS

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz