12 lut 2012

Nowe oczekiwania wobec kandydatów ubiegających się o pracę w sektorze IT

W obecnych czasach rozległy obszar technologii informatycznych należy do najbardziej rozwojowych. Cechuje go duża dynamiczność: co chwilę pojawiają się innowacyjne rozwiązania, obejmujące coraz więcej dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Owa dynamika zaś przyczynia się do tego, że pojęcie zawodu informatyka i programisty również poszerza swój zakres i ulega pewnym przeobrażeniom, a w przyszłości prawdopodobnie ulegnie całkowitej transformacji. 

W jaki sposób przekłada się to na sytuację kandydatów ubiegających się o pracę w sektorze IT?


Statystyki
Od kilku lat obserwujemy wzrost zatrudnienia w branży informatycznej. Ogłoszenia o pracę na stanowiska programistów, informatyków, czy technologów przewyższają pod względem liczebnym oferty pracy z innych dziedzin. Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w okresie 16.08–07.09.2011 na zlecenie Monsterpolska.pl przez firmę „Mareco” prawie ¼ firm deklaruje dalsze zatrudnianie specjalistów, a branżą, w której najczęściej planuje się zatrudnianie lub rekrutacje na stanowiska związane z podstawową działalnością firmy jest branża IT – aż 50%.

Wiedza fundamentem osiągnięcia sukcesu w sektorze IT
Branża IT to niezwykle specyficzna dziedzina, w której poparta doświadczeniem specjalistyczna wiedza technologiczna, w szczególności zaś znajomość unikatowych, nowych lub mniej popularnych systemów operacyjnych, programów czy języków programowania (np.: Tomcat, Linux, PGP, Java, C++, C#) jest głównym wymogiem stawianym przed kandydatami. Oprócz tego niezwykle ważne dla pracodawcy jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. I tu, tak samo jak w innych branżach, preferuje się kandydatów, którzy przepracowali co najmniej 3 do 5 lat lub więcej. Rzadziej, bo tylko w przypadku około 10% ogłoszeń o pracę, dopuszcza się posiadanie krótszego niż 3 lata stażu pracy na specjalistycznym stanowisku.

Kompetencje miękkie a praca w sektorze nowoczesnych technologii informatycznych
Rok czy dwa lata temu wystarczyło, by kandydat posiadał ugruntowane doświadczenie i szeroką wiedzę z dziedziny informatyki oraz programowania i już mógł liczyć na ciekawą propozycję pracy. Taki trend panował jeszcze jakiś czas temu, w tej chwili natomiast – jak wynika z lektury pojawiających się ogłoszeń o pracę – coraz częściej, oprócz specjalistycznej wiedzy technicznej, pracownik IT powinien dodatkowo posiadać wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne. Być może to przełom w postrzeganiu i oczekiwaniach stawianych informatykowi czy programiście, który do niedawna, póki doskonale sprawdzał się w wykonywaniu powierzonych mu zadań, mógł być nawet głębokim introwertykiem i niegroźnym „dziwakiem” żyjącym w swoim własnym świecie kodów, tablic i skryptów. Jakich więc kompetencji poszukują pracodawcy w tej chwili? Otóż, już w niemal połowie ofert pracy w branży IT niezbędnym wymogiem stawianym kandydatom jest otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów a także wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne. W dalszej kolejności pojawia się samodzielność oraz zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na rozwój i osiąganie celów a nawet gotowość do podróży służbowych.

Bez znajomości języka ani rusz
Kolejnym elementem pojawiającym się w dominującej części ogłoszeń na stanowiska w branży IT jest wymóg biegłej lub co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego – w przeciwnym razie kandydatura może zostać odrzucona. Dodatkowo, co może wywoływać swoiste zdziwienie, oprócz języka angielskiego, oczekuje się od kandydatów biegłej znajomości języka polskiego. To zaś sugerować może, iż specjalista (informatyk, administrator sieci czy programista) poza umiejętnością odczytywania i przygotowywania dokumentacji technicznej, powinien posiadać zdolność swobodnej komunikacji w w/w językach. Często wynika to ze struktury organizacyjnej firmy i konieczności pracy w środowisku międzynarodowym, gdzie językiem pracy staje się wówczas język angielski. A dlaczego polski? Bywa, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, że odpowiedzialny za projekt czy wdrożenie programista ma bezpośredni kontakt z klientem, czyli staje się również i on wizytówką firmy. Reprezentowanie zaś firmy zobowiązuje do przyjęcia właściwej, zgodnej z biznesowym savoir-vivre postawy, czyli profesjonalizmu w każdej dziedzinie, włącznie z dbałością o poprawność języka, stroju i manier.

W jaki sposób zweryfikować wiedzę i kompetencje kandydatów do pracy w sektorze IT?
Rekruter, nieposiadający specjalistycznej wiedzy czy wsparcia ze strony osoby wyróżniającej się doskonałą znajomością nowoczesnych technologii, właściwie nie jest w stanie dokonać rzetelnej analizy profilu kompetencyjnego kandydata do pracy na stanowisko techniczne. Wiele firm w stosunkowo prosty sposób poradziło sobie z tym problemem, cedując odpowiedzialność za zrekrutowanie nowego pracownika kierownikom działów IT. Jednakże w kontekście poszukiwania idealnego kandydata posiadającego nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również wysoko rozwinięte kompetencje miękkie i językowe może to nie wystarczyć. Należałoby zatem poświęcić trochę więcej czasu i osobiście przygotować pogłębiony kwestionariusz wywiadu ukierunkowanego na analizę kompetencji czy pakiet zadań do wykonania przez kandydata. Oczywiście jest to o wiele bardziej pracochłonne zadanie niż znalezienie właściwego dostawcy „case study” czy testów. Dlatego warto skorzystać z dostępnych na rynku gotowych rozwiązań, jakie proponują polskie i zagraniczne platformy internetowe.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz