14 maj 2012

Testy rekrutacyjne on-line

Dość nowym zjawiskiem na rynku pracy jest dokonywanie weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydatów do pracy za pośrednictwem testów rekrutacyjnych online. Spróbujmy przyjrzeć się temu tematowi z bliska.


Do niedawna rekruterzy jedynie w trakcie indywidualnego wywiadu zawodowego potwierdzali lub obalali deklarowane przez kandydatów umiejętności. W tym celu przygotowywali sobie szczegółową listę pytań, ewentualnie decydowali się na Assessment Center (na przeprowadzenie którego z reguły należy poświecić w najlepszym przypadku kilka godzin, albo nawet cały dzień). Niestety w dzisiejszych czasach (zdominowanych koniecznością dotrzymywania napiętych terminów) coraz częściej okazuje się, że w/w metody, choć dogłębne i o wysokiej skuteczności, ze względu na deficyty czasu nie spełniają swojego zadania.

Bardzo dobrą alternatywą stają się więc testy on-line, które kandydat (po otrzymaniu danych do ich dostępu) może zdać w swoim domu, bez konieczności pokonywania kilometrów na dojazd do siedziby potencjalnego pracodawcy, a co ważniejsze w dogodnym dla niego momencie. Czyli wtedy, gdy będzie dysponował odpowiednio wolnym czasem, w którym będzie mógł stworzyć sobie najbardziej optymalne warunki do rozpoczęcia sprawdzianu swojej wiedzy (cisza, spokój, możliwość skupienia się, etc.). Pracodawca zaś dzięki możliwości wysyłania zaproszeń do zdalnego rozwiązywania testów, w tym samym czasie i bez względu na miejsce może zweryfikować kompetencje i posiadaną wiedzę u wielu kandydatów jednocześnie.

Korzyści z w/w rozwiązania płyną w tym momencie dla obu stron takiej interakcji:
  • kandydat nie dość, że sam może wybrać porę zdawania testu, to może rozwiązywać go bez dodatkowego stresu, jaki z pewnością towarzyszyłby mu, gdyby ów test rozwiązywał w siedzibie przyszłego pracodawcy
  • pracodawca nie musi poświęcać swoich zasobów czasowych i lokalowych oraz sprzętu na egzaminowanie kolejnych kandydatów do pracy; pamiętajmy, że aby zatrudnić właściwą osobę na określonym stanowisku należy przeanalizować kilkadziesiąt (czasem nawet kilkaset aplikacji) i spotkać się z co najmniej kilkunastoma wybranymi po wstępnej selekcji CV kandydatami
  • obie strony otrzymują dostęp do wyników testu już w kilka chwil po jego wypełnieniu.

W Stanach Zjednoczonych i Zachodniej Europie już od wielu lat ogromnym uznaniem cieszą się wirtualne serwisy testów wiedzy, testów kompetencyjnych, czy wręcz dedykowanych testów rekrutacyjnych on-line (np. SHL, Codility, Testfactory, etc.). W Polsce od jakiegoś czasu zaobserwować możemy również pozytywny trend pojawiania się tego typy Internetowych narzędzi wspomagających procesy rekrutacyjne (jak TestCV.com, Testree, Testyzawodowe, etc.), co dobrze rokuje w obliczu  zwiększającego się na rynku pracy zapotrzebowania na tego typu usługi.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz