1 paź 2013

Jakie kryteria należy przyjąć do rozmowy kwalifikacyjnej, aby jej wynik był optymalny?

Źródło: freedigitalphotos.net

 

Jakie kryteria należy przyjąć do rozmowy kwalifikacyjnej, aby jej wynik był optymalny?


Cóż... W zależności od tego, do jakiej branży i na jakie stanowisko rekrutujemy (z całym wachlarzem przypisanych do niego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności), należy każdorazowo indywidualnie określić kryteria rozmowy kwalifikacyjnej.


Z pewnością takimi podstawowymi kryteriami, którymi posługujemy się w codziennej pracy rekrutera są m.in.:
  1. poziom i specjalizacja wykształcenia prezentowanego przez kandydata,
  2. posiadana przez niego wiedza i doświadczenie zawodowe (historia zatrudnienia, wykonywane zadania i obowiązki, osiągnięcia zawodowe i najważniejsze sukcesy, etc.)
  3. kompetencje (np.: umiejętność obsługi programów komputerowych, tworzenia prezentacji, etc.)
  4. umiejętności miękkie (np.: zdolności analityczne - umiejętność analizy i syntezy informacji, komunikatywność, umiejętność dokonywania prezentacji, odporność na stres, etc.).
  5. plany zawodowe – warto poświęcić im również odrobinę czasu, by na podstawie uzyskanych informacji móc podjąć właściwą decyzję (zdarza się, że na pierwszy rzut oka idealny kandydat na dane stanowisko w naszej firmie może w konsekwencji z uwagi na swoje aspiracje zawodowe, których nie będziemy w stanie zaspokoić – np. potrzeba awansu przy płaskiej strukturze firmy – odejdzie sfrustrowany, a my znajdziemy się w punkcie wyjścia).

O tym, czy wynik rozmowy kwalifikacyjnej spełni oczekiwania, decyduje szereg elementów definiujących kryteria oceny kandydata do pracy w trakcie procesu rekrutacyjnego, które w dużej mierze wynikają z opisu stanowiska (pod warunkiem, że dołoży się starań, aby ów opis był rzetelny, adekwatny do stanu faktycznego) oraz dobrze zdiagnozowanych potrzeb firmy czy działu, którego zasoby ludzkie zasili nowo pozyskany pracownik (np.: kultura organizacji, specyfika funkcjonowania, analiza zespołu a następnie kandydata pod kątem dopasowania osobowościowego do grupy – wbrew pozorom nie zawsze jest to takie oczywiste). 

___________________
W/w informacje stanowią fragment artykułu "Ekstremalne rozmowy rekrutacyjne" autorstwa Agnieszki Tarnowskiej,JK,WP.PL, która zwróciła się do mnie z prośbą o wsparcie merytoryczne i udzielenie odpowiedzi na pytanie "Jakie kryteria należy przyjąć do rozmowy kwalifikacyjnej, aby jej wynik był optymalny?"

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz