29 paź 2014

OECD: Polska w grupie państw o najsłabszej jakości pracy

Źródło: freedigitalphotos

Według ekspertyz przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Polska pod względem zarobków znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów OECD.


Polski rynek pracy został oceniony jako jeden z najgorszych wśród krajów rozwijających się. Znajdujemy się na równym poziomie z Turcją, Grecją i Słowacją. To raczej nie napawa optymizmem...

OECD przeprowadziła badania w takich obszarach jak: 
  •   zarobki, 
  •   liczba osób zatrudnionych w ramach umowy czasowej/ tymczasowej, 
  •   bezrobocie (w tym bezrobocie wśród młodych), 
  •   stres
  •   zabezpieczenie na wypadek utraty pracy. 
Wyniki badań potwierdziły, że dużym problemem w naszym kraju jest wysokie bezrobocie wśród młodych, jedno z najwyższych w Europie. Według OECD blisko co trzeci młody Polak nie ma pracy. Podobnie źle wypadamy jeśli chodzi o aktywność zawodową najstarszych – tu pracy nie ma blisko 40 proc. osób.

Równie wysoki odsetek pojawił się w aspekcie pracy tymczasowej (która nie daje zatrudnionym komfortu w postaci poczucia bezpieczeństwa) - OECD określiła, że aż 55 proc. młodych ludzi pracuje na umowach czasowych. To drugi najwyższy wynik spośród wszystkich państw OECD. Gorzej wypadły tylko Chile. Wychodzi na to, że ogólnie rzecz biorąc na tego rodzaju umowach jest zatrudniony co czwarty Polak. OECD podkreśla, że umowy terminowe uelastyczniające czas pracy są potrzebne w gospodarce, jednakże ich nadużywanie może prowadzić do niekorzystnych zjawisk.

Podsumowując Polska została zaliczona do grupy państw o najsłabszej jakości pracy.


Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz