8 paź 2012

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy we wrześniu 2012?

Według najnowszych danych MPiPS dotyczących września 2012: szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5%*** i w porównaniu z sierpniem 2012 wzrosła o 0,1%.


Liczba bezrobotnych w końcu września 2012 r. wyniosła 1 980,4 tys. osób - czyli wyraźnie widać wzrost o 15,7 tys. osób (tj. o 0,8%) w porównaniu z końcem sierpnia 2012 (powoli wyczerpują się możliwości prac sezonowych - jesień).


Niestety w dalszym ciągu widzimy utrwalające się spowolnienie rynku pracy, przekładające się na wzrost poziomu bezrobocia, który w tej chwili jest ponad dwukrotnie silniejszy od odnotowanego we wrześniu ub. roku, kiedy dynamika wzrostu była dwukrotnie słabsza, niż odnotowana we wrześniu 2009 r.


SPADEK vs WZROST STOPY BEZROBOCIA
Jak wynika ze sprawozdań MPiPS względny procentowy w granicach 0,1 - 0,2% wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 10 województwach. Najsilniejszy spadek wskaźnika bezrobocia wystąpił w województwie świętokrzyskim (o 0,1% tj. o 0.9 tys osób).
W czterech województwach (kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie i podlaskie) natężenie bezrobocia pozostało na tym samym poziomie. 

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu 2012 roku odnotowano w dwunastu województwach, przy czym najsilniejszy  w województwach:
  • śląskim - o 2,2% (o 4,1 tys. osób)
  • pomorskim - o 2,1% (o 2,1 tys. osób)
  • opolskim - o 1,5% (o 0,7 tys. osób)
  • zachodniopomorskim - o 1,3% (o 1,3 tys. osób).

Najniższa stopa bezrobocia utrzymała się w województwie wielkopolskim: 9,2%. Najwyższą zaś, bo aż 19,4%, odnotowano po raz kolejny w województwie warmińsko-mazurskim.

Warte uwagi jest, że w woj. świętokrzyskim odnotowano najsilniejszy względny spadek bezrobocia tj. o 1,1%, czyli o 0,9 tys. osób.


LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW DO URZĘDÓW PRACY
2012
2011
WRZESIEŃ 2012 – 92,3 tys.

W porównaniu do sierpnia 2012 wzrost o 7,9 tys. czyli o 10,6%
WRZESIEŃ 2011 - 69 tys.

W porównaniu do sierpnia 2011 spadek o 3,6 tys. czyli o 4,9%

PODSUMOWANIE:

Wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu był spowodowany w powrotami do rejestracji po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce). Ponadto w UP rejestrowały się osoby, które utraciły pracę po zakończeniu umów na czas określony oraz w wyniku zwolnień - włączając w to zwolnienia grupowe zapowiadane i przeprowadzone przez wiele przedsiębiorstw. Z prowadzonego przez MPiPS monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w tym roku zapowiedzi zwolnień grupowych są wyższe, niż przed rokiem. Można więc spodziewać się kolejnych do końca roku.

 Źródło: MPiPS

*** UPDATE: szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego po aktualizacji GUS: 12.4%.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz